Object

Title: Telegram do "Kuriera Warszawskiego" i innych gazet warszawskich z informacjami dotyczącymi wydarzeń w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim z 08.03.1920 r., Cieszyn, 09.03.1920 r.