Object

Title: Sprawozdanie Komisji Budżetowej w Ministerstwie Poczt i Telegrafów. Referat sprawozdawczy T. Regera wygłoszony w Sejmie. 1930

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information