Zespół Koordynacyjny

Zespół Koordynacyjny Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
(w kolejności alfabetycznej)


dr Aneta Drabek - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego (koordynator stały),
dr Remigiusz Lis - Biblioteka Śląska (koordynator stały), przewodniczący,
dr Barbara Maresz - Biblioteka Śląska,
Arleta Opala - Biblioteka Śląska,
Mirosław Skibski - Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego,
Aleksandra Szudeja - Biblioteka Śląska (SPD).


mail: zksbc@bs.katowice.pl

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności