Object

Title: Parlament wiedeński. Odbitki i wycinki z protokołów stenograficznych parlamentu wiedeńskiego z lat 1911, 1912, 1913, 1917. Druki, wnioski poselskie, interpelacje, projekty ustaw i pojedyncze protokoły stenograficzne, dzienniki ustaw. 1854 -1918

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information