Object

Title: Ulotki i afisze przedwyborcze oraz o polskich imprezach na Zaolziu. Afisze PPS związane z wyborami do Sejmu i Senatu w 1928 r., imprezy różnych organizacji na Zaolziu - "Siła", spółdzielnie i in.

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information