Object

Title: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego" i innych gazet warszawskich z informacjami dotyczącymi napadów bojówek czeskich w miejscowościach Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego, Cieszyn, 11.03.1920 r.