Object

Title: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego" z informacjami prasowymi dotyczącymi wydarzeń w Czechosłowacji oraz sytuacji w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, Cieszyn, 24.02.1920 r.