Object

Title: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego" z informacjami prasowymi dotyczącymi sytuacji w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim oraz przejęcia przez stronę czeską tajnego archiwum Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, Cieszyn, 28.02.1920 r.