Object

Title: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego", "Gazety Warszawskiej", "Robotnika", "Kuriera Porannego" z wycinkiem z gazety dotyczącym epilogu sprawy o zabójstwo czeskiego nauczyciela Maiwalda, Cieszyn, 31.03.1920 r.