Object structure
Title:

Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego

Group title:

Studia Ekonomiczne

Contributor:

Rączaszek, Andrzej. Red. ; Koczur, Wiesław. Red.

Subject and Keywords:

edukacja ; rozwój społeczno-gospodarczy ; szkolnictwo ; szkolnictwo średnie ; szkolnictwo wyższe ; szkolnictwo zawodowe ; rozwój zrównoważony ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; klasy społeczne ; kapitał intelektualny ; gospodarka oparta na wiedzy ; uczelnie publiczne ; nauczyciel akademicki ; nauczyciele szkół wyższych ; zatrudnienie ; ocena parametryczna jednostek naukowych ; demografia ; kształcenie ustawiczne ; kompetencje społeczne ; migracje ludności ; rynek pracy ; studenci ; transformacja ustrojowa

Subject:

Szkolnictwo wyższe - Polska - 21 w. ; Szkolnictwo zawodowe - Polska - 21 w. ; Edukacja - Polska ; Rynek pracy a szkolnictwo - Polska ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Zatrudnienie - kraje Unii Europejskiej

Description:

Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 131

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Place of publishing:

Katowice

Date:

2013

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Relation:

Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Digitization:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Published by:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach