Object

Title: Telegram Wilczka do ks. Milika w Poznaniu w sprawie regularnego przesyłania transportów mąki i ziemniaków, Cieszyn, 16.03.1920 r.