Object

Title: Telegram Turnaua do Wilczka, Delegata Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w Poznaniu w sprawie ustalenia przejazdów transportów żywności przez Górny Śląsk, Cieszyn, 15.03.1920 r.