Object

Title: Telegram Wilczka do ks. Milika, Delegata Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w Poznaniu w sprawie powiadamiania oficera włoskiego o każdej przesyłce mąki z wyprzedzeniem o 24 godziny, Cieszyn, 17.03.1920 r.