Object

Title: Telegram Ryszarda Kunickiego do posła Jerzego Kantora w Warszawie w sprawie przyjazdu delegacji uchodźców polskich do Warszawy oraz audiencji u Naczelnika Państwa i ministrów, Cieszyn, 14.03.1920 r.