Object

Title: Telegram ks. Dominika Ściskały do Kazimierza Gałeckiego, Delegata Generalnego Rządu Polski ds. Galicji we Lwowie i Sekcji Opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie w sprawie umieszczenia tysiąca uchodźców polskich w barakach w Oświęcimiu, Cieszyn, 15.03.1920 r.