Object

Title: Telegram Ryszarda Kunickiego do Stanisława Welanyka w Krakowie w sprawie ilości wysłanych klisz, Cieszyn, 26.01.1920 r.