Object

Title: Telegram Ryszarda Kunickiego do posła Jerzego Kantora w Warszawie w sprawie kupna papieru woskowego z dodatkami do powielania na cyklostylu na potrzeby Glównego Komitetu Plebiscytowego w Cieszynie, Cieszyn, 29.01.1920 r.