Object

Title: Telegram Ryszarda Kunickiego, Przewodniczącego Głównego Komitetu Plebiscytowego w Cieszynie do Prezydium Rady Ministrów w sprawie przekazywania do oddziału Krajowej Kasy Pożyczkowej w Bielsku kolejnych rat subwencji do dyspozycji komitetu plebiscytowego w Cieszynie, Cieszyn, 29.01.1920 r.