Object

Title: Telegram Zygmunta Żurawskiego, Delegata Ministerstwa Aprowizacji do posła Jerzego Kantora w Warszawie w sprawie zakupu grochu, fasoli i kryki, Cieszyn, 29.01.1920 r.