Object's details: Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa wobec sprzeczności oczekiwań interesariuszy

PDF
Structure
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy