Object structure
Title:

Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego – zastosowanie i efekty w małych miastach (cz. 2)

Group title:

Studia Ekonomiczne

Contributor:

Heffner, Krystian. Red. ; Twardzik, Małgorzata. Red.

Subject and Keywords:

miasta ; miasta małe ; demografia ; centrum handlowe ; gminy miejskie ; gminy miejsko-wiejskie ; gminy wiejskie ; gospodarka gruntami ; gospodarka nieruchomościami ; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ; nieruchomości ; nieruchomości mieszkaniowe ; ośrodek metropolitalny ; parki tematyczne ; planowanie przestrzenne ; polityka mieszkaniowa ; polityka przestrzenna ; rozwój lokalny ; rynek nieruchomości ; rynek pracy ; sieć energetyczna ; spółdzielnie spożywcze ; targowisko miejskie ; tereny zalewowe ; tkanka miejska ; tożsamość kulturowa ; tożsamość przyrodnicza ; tożsamość społeczna ; tożsamość urbanistyczna ; urbanistyka ; zarządzanie przestrzenią

Subject:

Miasta ; Miasta - zagospodarownie przestrzenne ; Nieruchomości

Description:

Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 144

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Place of publishing:

Katowice

Date:

2013

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Relation:

Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Digitization:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Published by:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach