Object structure
Title:

Współczesne problemy ekonomiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza

Group title:

Studia Ekonomiczne

Contributor:

Zagóra-Jonszta, Urszula (1950- ). Red. ; Nagel, Katarzyna. Red.

Subject and Keywords:

teoria ekonomii ; kryzys ; dług publiczny ; gospodarka ; gospodarka rynkowa ; ekonomia rozwoju ; ekonomia społeczna ; ekonomia polityczna ; euro ; edukacja ; globalizacja ; gospodarstwo domowe ; handel zagraniczny ; konsumpcja ; kapitał społeczny ; przedsiębiorstwo ekonomii społecznej ; instytucje nieformalne ; podatek VAT ; rynki globalne ; sektor prywatny ; sektor publiczny ; społeczeństwo globalne ; społeczeństwo kapitalistyczne ; system walutowy ; system bankowy ; ubezpieczenia społeczne ; redystrybucja ; opodatkowanie

Subject:

Ekonomia - teoria ; Ekonomia polityczna ; Ekonomia społeczna ; Emerytura ; Dług - Polska ; Kryzys finansowy ; Banki ; Rynek globalny ; Gospodarka ; Gospodarka rynkowa

Description:

Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 129

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Place of publishing:

Katowice

Date:

2013

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Relation:

Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Digitization:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Published by:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach