Object structure
Title:

Finanse w niestabilnym otoczeniu. Dylematy i wyzwania. Rynki finansowe

Group title:

Studia Ekonomiczne

Contributor:

Harasim, Janina. Red. ; Cichy, Janusz (ekonomia). Red.

Subject and Keywords:

rynki finansowe ; otoczenie niestabilne ; wartość przedsiębiorstwa ; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ; fundusze inwestycyjne ; ryzyko ; kursy walut ; kontrakty futures ; instrumenty pochodne ; nauki ekonomiczne ; technologie informacyjne ; kryzys finansowy ; przepływy kapitałowe ; fundusze majątkowe ; system finansowy ; innowacje ; inwestycje zagraniczne ; gospodarka światowa ; rynki wschodzące ; rynek akcji ; decyzje inwestycyjne ; podejmowanie decyzji ; niepewność ; finanse osobiste ; strategie inwestycyjne ; stopa zwrotu ; dźwignia finansowa ; szeregi czasowe ; kredyt hipoteczny ; obligacje ; wycena instrumentów finansowych ; instrumenty finansowe

Subject:

Rynki finansowe ; Akcje (ekon.) ; Obligacje ; Finanse - zarządzanie ; Kredyt hipoteczny ; Inwestycje - finanse ; Inwestycje zagraniczne

Description:

Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 106

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Place of publishing:

Katowice

Date:

2012

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Relation:

Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Language:

pol ; eng

Oryginal in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice