Object structure
Title:

Finanse w niestabilnym otoczeniu. Dylematy i wyzwania. Bankowość.

Group title:

Studia Ekonomiczne

Contributor:

Pyka, Jan (1946- ). Red. ; Cichorska, Joanna. Red.

Subject and Keywords:

system bankowy ; bankowość ; inflacja ; inflacja neutralna ; banki ; banki komercyjne ; banki giełdowe ; banki spółdzielcze ; banki islamskie ; polityka pieniężna ; kryzys finansowy ; bank centralny ; oszczędność ; finanse ; marketing ; rynek ; sektor bankowy ; papiery wartościowe ; stopy procentowe ; obligacje ; rynek obligacji ; rynek obligacji Catalyst ; nadzór bankowy ; Komisja Nadzoru Finansowego ; kredyt hipoteczny ; kredyt konsumpcyjny ; kredyt bankowy ; otoczenie niestabilne ; instrumenty finansowe ; faktoring ; płatność zbliżeniowa ; rachunek bankowy ; wykształcenie finansowe ; usługi płatnicze ; instytucje kredytowe ; inwestycje ; źródła energii ; odnawialne źródła energii ; ratingi kredytowe ; zarządzanie finansami ; finanse przedsiębiorstwa ; zarządzanie finansami przedsiębiorstwa ; doradztwo finansowe ; Polska ; Niemcy ; Arabia Saudyjska ; Unia Europejska

Subject:

Bankowość ; Banki - Polska - od 2001 r. ; Kredyt ; Kredyt hipoteczny ; Kredyt konsumpcyjny ; Przedsiębiorstwo - finanse - Polska - od 2001 r. r.

Description:

Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 105

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Place of publishing:

Katowice

Date:

2012

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Relation:

Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Language:

pol ; eng

Oryginal in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Digitization:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Published by:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach