Objekt

Titel : Crowdfunding jako cyfrowa, alternatywna forma finansowania projektów mniejszych i ryzykownych w wybranych krajach na podstawie badań ankietowych

Objects

ähnlich

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen