Objekt

Titel : Wpływ asymetrii rozkładu na estymację kwantylowych miar ryzyka

Objects

ähnlich

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen