Objekt

Titel : Wpływ modelu utraty wartości aktywów finansowych na obraz sytuacji finansowej banków oraz jednostek o niefinansowym profilu działalności

Objects

ähnlich

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen