Objekt

Titel : Proces starzenia się ludności a możliwości kreowania miejsc pracy i nowych kierunków kształcenia na podstawie badania sytuacji osób starszych, których dorosłe dzieci przebywają za granicą

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen