Objekt

Title: Rozmowa telegraficzna Neumana z Wyrzykowskim, referentem Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie subwencji dla teatru plebiscytowgo w Cieszynie, Cieszyn, 08.03.1920 r.