Object

Title: Telegram Połączonych stronnictw polskich do Reprezentantów Ministerstwa Spraw Zagraniczych i Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie z zaproszeniem na konferencję w Frysztacie w dniu 12.03.1920 r. w sprawie ustalenia dalszej lini działania na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn, 11.03.1920 r.