Objekt

Title: Telegram ks. Dominika Ściskały do posła Ryszarda Kunickiego w Warszawie w sprawie informacji Pawła Bobka o proklamowaniu przez Czechów strajku w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, Cieszyn, 21.03.1920 r.