Object

Title: Telegram Krajowego Urzędu Gospodarczego Rządu Krajowego Księstwa Cieszyńskiego do posła Jerzego Kantora w Warszawie w sprawie cen przesłanych wędlin i słoniny, Cieszyn, 03.03.1920 r.