Object

Title: Telegram Jan Zamorskiego, Delegata rządowego przy Komisji Międzysojuszniczej w Cieszynie i Zygmunta Żurawskiego, Prefekta dla Wschodniej Części Śląska Cieszyńskiego do premiera Leopolda Skulskiego, przewodniczącego komisji plebiscytowej Stanisława Grabskiego, ministra aprowizacji Stanisława Śliwińskiego i posła Jerzego Kantora w sprawie podwyższenia norm żywnościowych ludności Śląska Cieszyńskiego w czasie plebiscytu, Cieszyn, 07.02.1920 r.