Object

Title: Telegram Komisji Przywozu i Wywozu Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego do Ministerstwa Handlu w Warszawie, Państwowej Komisji Przywozu w Warszawie, Delegata Gałeckiego we Lwowie i Urzędu Przywozu i Wywozu w Krakowie w sprawie przekształcenia Komisji Przywozu i Wywozu Rady Narodowej w Komisję Wywozu Prefektury dla Wschodniej Części Śląska Cieszyńskiego i Komisję Wywozu Prefektury Czeskiej, Cieszyn 13.02.1920 r.