Object

Title: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego" z informacjami o trwającym konflikcie czesko-polskim, niedopuszczeniu prasy polskiej za linię demarkacyjną, i pierwszym polskim wiecu w Orłowej, Cieszyn, 07.02.1920 r.