Object

Title: Telegram Antoniego Pawlity z Dyrekcji Skarbu Księstwa Cieszyńskiego do Ministerstwa Skarbu w Warszawie w sprawie przemytu i kontroli w pociągach koalicyjnych z Warszawy do Paryża, Cieszyn, 29.01.1920 r.