Object

Title: Telegram Zygmunta Żurawskiego, Delegata Ministerstwa Aprowizacji do Ministra Aprowizacji Stanisława Śliwińskiego, oraz Szefa Sekcji Państwowego Urządu Zbożowego - Zaborowskiego w sprawie natychmiastowego wysłania na Śląsk Cieszyński mąki lub zboża, Cieszyn, 29.01.1920 r.