Object

Title: Telegram Krajowego Urzędu Gospodarczego Rządu Krajowego Księstwa Cieszyńskiego do Państwowego Urzędu Zbożowego w Warszawie oraz jego oddziału w Aleksandrowie, Ministerstwa Aprowizacji w Warszawie, w sprawie przesyłki zepsutego i wilgotnego zboża, Cieszyn, 24.02.1920 r.