Objekt

Titel : Ujawnienie wartości firmy w wyniku przejęcia dokonanego w ramach grupy kapitałowej w sytuacji wystąpienia ujemnej wartości przejętych aktywów netto

Objects

ähnlich

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen