Objekt

Titel : Rachunek księgarza Zygmunta Stuksa w Cieszynie za kupione książki w kwocie 133,95 zł. - Cieszyn, 10.12.1935 r.

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen