Objekt

Titel : Artykuł Tadeusza Regera pt. "Zameczek prezydenta w Wiśle" o nadużyciach władz administracyjnych przy rozbudowie letniska w Wiśle - "Dziennik Ludowy" R. 14, Nr 187, Lwów, 18.08.1931 r.

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen