Objekt

Titel : Pismo c.k. Komisariatu Policji w Morawskiej Ostrawie zezwalające na zgromadzenie publiczne w dniu 21.11.1915 r. w Karwinie u Altmanna - Morawska Ostrawa, 19.11.1915 r.

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen