Objekt

Titel : Pismo Sądu Okręgowego w Nowym Jiczynie do Tadeusza Regera, sekretarza "Unii Górników" w Morawskiej Ostrawie, dotyczące zeznań świadków - Nowy Jiczyn, 18.02.1902 r.

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen