Objekt

Title: Zezwolenie Komisariatu Policji w Morawskiej Ostrawie dla Stowarzyszenia "Siła" w Karwinie na urządzenie w dniu 27.07.1919 r. festynu - Morawska Ostrawa, 11.07.1919 r.

This page uses 'cookies'. More information