Object

Title: Pismo c.k. Starostwa we Frysztacie do redakcji "Robotnika Śląskiego" podające komentarz do manifestu rosyjskiego - Frysztat, 20.11.1914 r.

This page uses 'cookies'. More information