Objekt

Titel : "Umowa, zawarta między p. Tadeuszem Regerem, redaktorem "Robotnika Śląskiego" w Cieszynie, jako reprezentantem Polskiej Partyi Socyalno-Demokratycznej na Śląsku z jednej strony, a p. Stanisławem Schmaltzem, reprezentantem firmy: F. Romaszkan, fabryka papieru w Wadowicach..." - Cieszyn, 03.05.1910 r.

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen