Objekt

Title: Sprostowanie na podstawie parafowanego tekstu francuskiego tekstu warunków koncesji, stanowiących załącznik do uzasadnienia projektu ustawy o oddanie Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu, Spółce Akcyjnej w Paryżu, kolei Herby Nowe-Gdynia z odnogą Siemkowice-Częstochowa do eksploatacji oraz udzieleniu poręki państwowej

This page uses 'cookies'. More information