Object

Title: Odpis pisma C.k. Urzędu Górniczego Rewirowego w Morawskiej Ostrawie z dnia 08.07.1913 r. w sprawie oględzin zakupionego przez hr. Henryka Larysza-Mönnich pola górniczego "Olivia I" w Suchej Górnej

Similar

This page uses 'cookies'. More information