Object

Title: Wnioski ustaw sejmowych w sprawie uchylenia mocy prawnej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 04.11.1926 r. o karach za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli. Wniosek uchylenia Dekretu Państwowego z 04.11.1926 r. i wniosek posłów Klubu Związku Ludowo-Narodowego w sprawie zlikwidowania organizacji i działalności "Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej "Hromady" - Warszawa, 13.11.1926

This page uses 'cookies'. More information