Object

Title: Fragment druku z tabelą statystyczną dotyczącą języków narodowych używanych na terenie Śląska Austriackiego z danymi ze spisów ludności od 1880 do 1910 rokuormularze dotyczące odwołań od wyniku spisu ludności i domagające się wpisania w rubrykach spisu ludności języka polskiego

This page uses 'cookies'. More information